Thực hiện hiệu quả "5 công tác trọng tâm"

19/01/2018 - 06:46

 - Quán triệt nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; nghị quyết, chỉ thị của Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện An Phú đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng. Đặc biệt, lực lượng công an toàn huyện thực hiện hiệu quả "5 công tác trọng tâm" của ngành, phục vụ tích cực yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương.

A A

Trước hết, lực lượng công an toàn huyện tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa “Vì Nhân dân phục vụ” gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chỉ huy theo Quy định số 101-QĐ/TW của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Theo đó, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện đã tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”… và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân. Tích cực tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về pháp luật, kết quả công tác đảm bảo ANTT, về chiến công, thành tích, gương cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) công an và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), đảm bảo ANCT, TTATXH.

Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng đúng người, đúng thành tích; đồng thời kiểm điểm, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm. Lãnh đạo Công an huyện còn chỉ đạo toàn lực lượng ký cam kết phát huy vai trò nêu gương của CB theo Quy định 101, đồng thời duy trì sinh hoạt chính trị mỗi tháng 1 lần. Ngoài ra, còn triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Công an An Phú tham gia bảo đảm an ninh trật tự lễ khánh thành cầu Long Bình- Chrey Thom

Công an An Phú tham gia bảo đảm an ninh trật tự lễ khánh thành cầu Long Bình- Chrey Thom

Thượng tá Huỳnh Văn Đảm, Trưởng Công an huyện An Phú cho biết: CB, CS toàn lực lượng đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Qua nhiều hình thức, quần chúng cung cấp cho công an nhiều thông tin có giá trị, giúp công an đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, xuất hiện nhiều mô hình PCTP hiệu quả, được nhân rộng như: “Ấp 4 giảm, 4 không về ANTT”, “Quản lý, giáo dục trẻ em, người chưa thành niên làm trái pháp luật, có nguy cơ làm trái pháp luật tại gia đình, cộng đồng dân cư”, “Xã tự quản về ATGT”, “Phát huy vai trò cựu công an các xã, thị trấn trong công tác PCTP và TNXH”, “Phát huy vai trò chức sắc, chức việc tôn giáo và người Chăm có uy tín tham gia PCTP”… Công an huyện thực hiện 2 mô hình mới là “Camera an ninh” và “Thắp sáng lộ giao thông nông thôn”. Những mô hình này góp phần rất hiệu quả trong công tác đấu tranh PCTP, bảo vệ ANTT và chủ quyền biên giới.

Cùng với đó, công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh và cảnh sát đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, nâng tỷ lệ điều tra phá án. CB-CS toàn lực lượng hăng hái thi đua chấp hành và vận dụng pháp luật một cách linh hoạt.

Là địa bàn biên giới, Công an huyện luôn chú trọng, tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với các lực lượng phía bạn Campuchia. Ngoài họp định kỳ, Công an huyện còn thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình ANTT trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, tổ chức thăm hỏi các dịp lễ, Tết… nhằm thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị 2 bên giữa Công an huyện An Phú với Công an 3 huyện Campuchia giáp biên để tạo điều kiện cho người dân qua lại làm ăn, thăm thân nhân.

Thượng tá Huỳnh Văn Đảm cho biết: quá trình thực hiện phong trào và "5 công tác trọng tâm" đã được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện quan tâm chỉ đạo triển khai sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Kết quả các phong trào đã thể hiện rõ trên các mặt công tác chuyên môn như: kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp để đảm bảo ANTT và giải quyết những vấn đề phát sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ, Tết của địa phương. Qua đó, công tác đấu tranh PCTP đạt được nhiều kết quả, giữ vững ổn định để phục vụ phát triển KT-XH địa phương. 

Bài, ảnh: HỮU HUYNH