Thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

29/06/2018 - 06:14

 - Sáng 28-6, tại TP. Châu Đốc, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

A A

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, hệ thống dân vận các cấp tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phối hợp ngành chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết, hỗ trợ kịp thời, thỏa đáng. Các phong trào thi đua thu hút đông đảo cán bộ, công chức, Nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các cấp, ngành, địa phương…

Những tháng cuối năm 2018 hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các quyết định, nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh đối với công tác dân vận; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác dân vận. Đặc biệt, nắm chắc tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo…

Tin, ảnh: THU THẢO