Thượng tọa Thích Thiện Huệ được truy phong giáo phẩm Hòa thượng

24/12/2017 - 18:58

 -  Ngày 24-12, chùa Bình Sơn (ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, Tịnh Biên) tổ chức lễ đón nhận Giáo chỉ truy phong giáo phẩm Hòa thượng cho Thượng tọa Thích Thiện Huệ.

A A

Hòa thượng Thích Thiện Huệ thế danh là Nguyễn Văn Ứng, nguyên trụ trì chùa Bình Sơn, từng tham gia Đội du kích mật xã Phước Hưng (An Phú) vào năm 1945.

Ông là người đầu tiên dựng chùa Bình Sơn ở núi Cấm vào những năm 1955-1956. Tại đây, hòa thượng tiếp tục hoạt động cách mạng; chùa Bình Sơn cũng là địa điểm liên lạc, hội họp của các tổ chức cách mạng hoạt động ở Bảy Núi cho đến ngày thống nhất đất nước.

Tin, ảnh: THANH TIẾN