Tích cực học tập và làm theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

25/08/2014 - 04:40
A A

(AGO) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, cán bộ và Nhân dân. Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được triển khai gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Các hoạt động kỷ niệm phải thiết thực, hiệu quả

14-t5.jpg

Vâng lời Bác dạy- Tuổi trẻ An Giang xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, từ tháng 9 đến 11- 2014, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 thực hiện Di chúc của Người, như: Ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiểm điểm, đánh giá kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 và xây dựng nội dung thực hiện năm 2015. Các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Nội dung tuyên truyền, giáo dục phải làm nổi bật giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, nhằm tiếp tục nâng cao thêm nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc, khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, kịp thời phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mặt khác, chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người…

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh- báu vật quý của quốc gia

Trong khối di sản tinh thần mà Bác Hồ để lại cho dân tộc Việt Nam, có 5 di sản đã được công nhận là bảo vật Quốc gia, gồm: Đường Kách mệnh; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)”; “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” và “Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Trong đó, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời căn dặn cuối cùng của một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông rộng; bản Di chúc vừa là văn kiện của một nhà chính trị lớn, vừa là tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ của một nhà văn hóa lớn, thể hiện phẩm chất đạo đức sáng ngời suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc và Nhân dân của người chiến sĩ cộng sản kiệt xuất... Mặt khác, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là văn kiện mang ý nghĩa thời sự sâu sắc và có giá trị to lớn trên nhiều phương diện trong quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc, quan trọng. Căn cứ vào những nội dung cốt lõi của bản Di chúc để chúng ta thấy được những cố gắng, những thành quả  của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sau 45 năm thực hiện Di chúc của Người. Mặt khác, thông qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, mặt yếu còn tồn tại. Đây không phải là một cuộc tuyên truyền thành tích, mà tiếp tục làm cho Di chúc của Người thấm sâu vào tinh thần dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân để xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội…

 THU THẢO