Kết quả 13 - 24 trong khoảng 144505

 • Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2019 tôn vinh sắc màu văn hóa bốn phương

  Lin hoan thiu nhi quc t VTV 2019 tn vinh sc mu vn ha bn phng

  22-05-2019 08:57:17

  Lin hoan thiu nhi quc t VTV 2019 vi ch Sc mu vn ha bn phng s c s tham gia ca 8 quc gia.

 • Gần 50 triệu người dùng Instagram bị lộ thông tin cá nhân

  Gn 50 triu ngi dng Instagram b l thng tin c nhn

  22-05-2019 08:57:17

  Mt c s d liu bao gm chi tit lin lc v bn ghi ca hn 49 triu ngi dng mng x hi Instagram, trong c nhng blogger mang tm nh hng v ngi ni ting, b r r trc tuyn t mt cng ty marketing n .

 • Công đảng đối lập ở Anh không ủng hộ thỏa thuận Brexit

  Cng ng i lp Anh khng ng h tha thun Brexit

  22-05-2019 08:57:17

  Cng ng i lp chnh Anh ngy 21-5 khng nh s khng ng h n lc mi nht ca Th tng Theresa May nhm cu vn tin trnh nc Anh ri khi Lin minh chu u (EU) - cn gi l Brexit - sau khi b May xut mt s vn trong n lc ln th 4 nhm ph v th b tc ti Quc hi v thng qua tha thun m b m phn vi EU.

 • Đụng độ bùng nổ ở phía Nam thủ đô Tripoli

  ng bng n pha Nam th Tripoli

  22-05-2019 08:57:17

  Ngy 21-5, cc cuc ng lin tc n ra pha Nam th Tripoli, nh du bc tin mi trong cuc chin gia cc lc lng ng h Chnh ph on kt dn tc (GNA) c Lin hp quc (LHQ) cng nhn ti th Tripoli v lc lng t xng Qun i Quc gia Libya (LNA) do tng Khalifa Haftar dn u.

 • Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Na Uy

  Thc y quan h hp tc nhiu mt Vit Nam-Na Uy

  22-05-2019 08:57:17

  Nhn li mi ca Th tng Na Uy Erna Solberg Th tng Chnh ph Nguyn Xun Phc v Phu nhn s thm chnh thc Vng quc Na Uy t ngy 24 n 26-5-2019.

 • Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội và Luật Thi hành án hình sự

  Quc hi tho lun v kinh t x hi v Lut Thi hnh n hnh s

  22-05-2019 08:57:17

  Thc hin k hoch pht trin kinh tx hi v ngn sch nh nc v Lut Thi hnh n hnh s (sa i) l hai ni dung Quc hi s tin hnh tho lun trong hm nay (22-5).

 • Khuynh hướng đầu tư bất động sản cao cấp ở miền Tây

  Khuynh hng u t bt ng sn cao cp min Ty

  22-05-2019 08:39:31

  Nu mt vi nm v trc, th trng TP.HCM, Ph Quc ht gii "i gia", th by gi dng tin c thm khuynh hng chy v min Ty...

 • Nhà giáo học tập theo gương Bác

  Nh gio hc tp theo gng Bc

  22-05-2019 07:55:18

  Trong trng hc, gio vin Tng ph trch i khng dy hc sinh bng kin thc chuyn ngnh, nhng l mt ngi a nng vi cng vic t c tn n khng tn. Ch khi xng xo vo cng vic mi thy, nhng tit hc ngoi gi cng rt quan trng gio dc hc sinh v k nng, phm cht, o c. Thy Trng Minh Khang, B th Chi on Trng THCS Tn Ha (x Tn Ha, Ph Tn) l mt in hnh dnh trn ci tm i vi hc tr tr thnh mt ngi bn ln gn gi v dy d cc em.

 • Nâng cao chất lượng cán bộ hội các cấp

  Nng cao cht lng cn b hi cc cp

  22-05-2019 07:55:18

  Nhng nm qua, Hi Nng dn tnh tp trung thc hin tt cng tc xy dng t chc hi cc cp, trong c vic bi dng nng cao trnh chuyn mn, nghip v cho cn b cp huyn, th x, thnh ph v c s. Bi, cn b hi l ht nhn, l c s y mnh, pht trin phong tro nng dn ti cc a phng.

 • Mặt trận Châu Phú thực hiện tốt vai trò tập hợp nhân dân

  Mt trn Chu Ph thc hin tt vai tr tp hp nhn dn

  22-05-2019 07:55:18

  a dng v nng cao cht lng cc hot ng hng v c s, la chn nhng vic mang li li ch thit thc cho cng ng l nhng hot ng c UBMTTQVN huyn Chu Ph thc hin xuyn sut trong nhim k 2014-2019. Nh , khi i on kt ton dn tc trn a bn huyn ngy cng c cng c v m rng, tp hp cc tng lp nhn dn, cc tn gio tham gia ng gp vo s nghip xy dng v pht trin qu hng.

 • Phấn khởi từ chương trình “Trao quyền phụ nữ”

  Phn khi t chng trnh Trao quyn ph n

  22-05-2019 07:55:18

  Mt chng trnh y ngha mang tn Trao quyn ph n va c Trung ng Hi Lin hip Ph n (LHPN) Vit Nam v Chi nhnh Cng ty TNHH Lin doanh VINA- BAT (TP. H Ch Minh), Cng ty C phn Truyn thng Mass Echo (Mass Echo) phi hp thc hin ti x Nhn Hng (Tnh Bin).

 • Bộ Y tế công nhận thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà Chùm Ngây HERBAGI

  B Y t cng nhn thc phm bo v sc khe tr Chm Ngy HERBAGI

  22-05-2019 07:55:18

  Thng 2-2019, Cc An ton thc phm (B Y t) cng nhn sn phm thc phm bo v sc khe tr Chm Ngy HERBAGI (thng gi l thc phm chc nng) do Trung tm Cng ngh sinh hc An Giang (t 22, p Vnh Phc, x Vnh Bnh, Chu Thnh) sn xut ph hp tiu chun ca nh sn xut. Quy cch ng gi 20gr/gi x 20 gi.