Kết quả tìm kiếm cho "Vietnam PFA"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Vietnam PFA 2019 tìm kiếm cơ hội cho nông sản Việt Nam

    Vietnam PFA 2019 tìm kiếm cơ hội cho nông sản Việt Nam

    22-04-2019 10:15:10

    Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương đánh giá, Vietnam PFA 2019 sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác, quảng bá và giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm của Việt Nam. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, đẩy mạnh liên doanh sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến