Kết quả tìm kiếm cho "trốn đống BHXH"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 61

 • Quyết tâm thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2019

  Quyết tâm thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2019

  29-01-2019 07:39:54

  Năm 2019, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tích cực, chủ động và tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu.

 • Thay đổi về BHYT: Triệu người cần biết

  Thay đổi về BHYT: Triệu người cần biết

  31-12-2018 09:13:09

  Từ năm 2019, có nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế

 • Đẩy nhanh quá trình phát hành thẻ BHYT điện tử từ năm 2020

  Đẩy nhanh quá trình phát hành thẻ BHYT điện tử từ năm 2020

  27-11-2018 08:37:14

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình để thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử cho người tham gia BHYT từ 1-1-2020.

 • Nhiều lao động bị ảnh hưởng quyền lợi khi doanh nghiệp trốn đóng BHXH

  Nhiều lao động bị ảnh hưởng quyền lợi khi doanh nghiệp trốn đóng BHXH

  06-09-2018 08:54:57

  Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH diễn ra trong nhiều năm qua đang làm nhiều lao động bị ảnh hưởng quyền lợi.

 • Điểm mới trong chính sách BHXH tại Nghị quyết 28-NQ/TW

  Điểm mới trong chính sách BHXH tại Nghị quyết 28-NQ/TW

  27-08-2018 06:43:24

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Ngày 23-5-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong đẩy mạnh thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, hướng tới bao phủ BHXH toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp hài hòa các nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng.

 • Những thay đổi lớn về lương, BHXH mà người lao động cần lưu ý

  Những thay đổi lớn về lương, BHXH mà người lao động cần lưu ý

  02-07-2018 08:40:38

  Vừa qua, BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW về việc cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH. Vậy sẽ có những chính sách thay đổi lớn nào trong thời gian tới?

 • Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp

  Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp

  14-05-2018 07:44:41

  Thời gian qua, ngoài tạo điều kiện cho lao động (LĐ) có việc làm ổn định, các doanh nghiệp (DN) chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm tạo mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người LĐ.

 • Trung ương bàn cải cách BHXH: Đề nghị nâng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

  Trung ương bàn cải cách BHXH: Đề nghị nâng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

  11-05-2018 08:53:10

  Nhiều ủy viên Trung ương Đảng đánh giá Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được xây dựng công phu, bài bản, khoa học, có tính thực tiễn và khả thi cao.

 • Mức đóng - hưởng trong thực hiện chính sách BHXH

  Mức đóng - hưởng trong thực hiện chính sách BHXH

  23-04-2018 07:27:24

  Một số ý kiến băn khoăn, hiện nay, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cao dẫn tới tăng chi phí doanh nghiệp (DN). BHXH An Giang cho biết, nếu chỉ căn cứ vào tỷ lệ BHXH mà cho rằng chi phí BHXH cao, dẫn đến tăng chi phí DN là chưa chính xác. Bởi, chi phí cao hay thấp được quyết định bằng tỷ lệ đóng và nền tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

 • Nhiều thách thức trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

  Nhiều thách thức trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

  17-04-2018 06:28:12

  Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện BHXH, BHYT vẫn còn nhiều thách thức...

 • Những điểm mới về bảo hiểm y tế trong năm 2018

  Những điểm mới về bảo hiểm y tế trong năm 2018

  10-04-2018 07:00:41

  Năm 2018, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) được triển khai thực hiện trong nhiều văn bản pháp luật, như: Bộ luật Hình sự (BLHS); Nghị quyết số 49/2017/QH14; Thông tư số 50-2017/TT-BYT; Thông tư số 52/2017/TT-BYT; Thông tư số 55/2017/TT-BYT; Quyết định số 6062/QĐ-BYT; Nghị quyết số 59/NQ-CP.

 • Nghị quyết số 21-NQ/TW góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội

  Nghị quyết số 21-NQ/TW góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội

  09-04-2018 06:45:44

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định: "Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020, tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được nhiều thành quả quan trọng, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đề ra".