Tìm tiếng nói chung trong bồi thường giá đất

22/08/2016 - 01:00
A A

(AGO) - Báo An Giang vừa nhận được phản ánh của ông Nguyễn Hữu Đức (ngụ tổ 8,  ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú) yêu cầu xem lại mức giá bồi thường thực hiện công trình dự án Lộ ra trạm 110kV An Phú.

Ông Đức trình bày: “Tôi có mảnh đất (loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng), diện tích 587,5m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 580733, thửa số 20, tờ bản đồ số 25 do UBND huyện An Phú cấp ngày 19-7-2013. Ngày 12-6-2016, tôi nhận được thông báo của UBND tỉnh về việc thu hồi đất thực hiện dự án Lộ ra trạm 110kV An Phú. Là người dân, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương và chấp hành quyết định của cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, cần xem xét mức giá bồi thường đất thu hồi phải tương đương giá trị đất thực tế cùng khu vực. Hơn nữa, đất tôi trước đây thuộc Tỉnh lộ 956, nay đã nâng lên Quốc lộ 91C, nên giá trị đất cũng được nâng lên so với trước đây rất nhiều. Thế nhưng, Nhà nước chỉ bồi thường với giá 1.018.000/m2 là quá thấp (giá thực tế trên 1,3 triệu đồng/m2). Yêu cầu cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho tôi được nhận bồi thường với mức giá đất thực tế; hoặc giao phần đất khác có diện tích và giá trị kinh tế tương đương đất đã thu hồi, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình tôi ”.

34T5.jpg

Ông Đức trình bày nguyện vọng

Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) tỉnh cho biết: Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 9-7-2015 của HĐND tỉnh chấp thuận thông qua chủ trương thực hiện công trình dự án Lộ ra trạm 110 kV An Phú; Thông báo số 284/TB-UBND ngày 7-6-2016 của UBND tỉnh ban hành về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Lộ ra trạm 110 kV An Phú. Dự án công trình được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2624/QĐ-PCAG ngày 31-12-2015 của Công ty Điện lực An Giang. Ngày 26-4-2016, UBND huyện An Phú ban hành Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (gọi tắt HĐBT). Quy mô dự án có diện tích 587,5m2 tọa lạc tại ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng.

Ngày 23-6-2016, TTPTQĐ phối hợp các thành viên HĐBT tiến hành họp dân thông báo chủ trương thu hồi đất công bố dự án, thông qua giá và chính sách bồi thường hỗ trợ của dự án. Ngày 29-6-2016, trung tâm kết hợp UBND xã Phước Hưng, Phòng Tài nguyên và Môi trường và hộ ông Đức kiểm kê diện tích đất và tài sản trên đất bị thiệt hại đã thống nhất biên bản kiểm kê. Tính đến thời điểm điều tra, khảo sát giá đất ở chuyển nhượng thực tế trong khu vực dự án (có 3 phiếu), trung tâm đã tổng hợp và đăng ký với UBND huyện An Phú sắp xếp lịch thời gian họp HĐBT thông báo giá đất trước khi gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét quyết định giá bồi thường cho dự án.

Việc thu hồi đất để thực hiện công trình đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. Kế hoạch thời gian của Thông báo số 284/TB-UBND từ ngày 7 đến 27-6-2016 là thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu đất khu vực dự án (chứ không phải hoàn thành vào ngày 27-6-2016 như trong đơn ông Đức nêu). Hộ ông Nguyễn Hữu Đức có đất bị ảnh hưởng thiệt hại và cũng là thành viên Hội đồng dự án tại Quyết định số 1509/ QĐ-UBND ngày 26-4-2016, ông Đức có quyền và nghĩa vụ của một thành viên trong hội đồng. Các đề xuất, kiến nghị về việc thu hồi đất sẽ được HĐBT xem xét thông qua, đồng thời cung cấp đầy đủ các văn bản pháp lý có liên quan theo yêu cầu của thành viên trong hội đồng.

Ngày 8-8-2016, HĐBT họp thông qua giá, chính sách bồi thường. Trên cơ sở giá đất điều tra, khảo sát trong khu vực dự án, thống nhất đề xuất áp dụng giá bồi thường đất ở (tiếp giáp Quốc lộ 91C) của hộ ông Đức là 1.018.000 đồng/m2 (giá đất vị trí 1= 400.000 đồng x 2,54). Rất mong hộ ông Đức và HĐBT tìm được tiếng nói chung trong vụ việc.

“Tại điểm b, Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc thực hiện các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất: “Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thuỷ lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị, công trình thu gom, xử lý chất thải…”. Đây là dự án Lộ ra trạm 100kV được xây dựng nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ nhu cầu cấp điện sinh hoạt Nhân dân trong khu vực dự án và huyện An Phú. Do đó HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và đã được thông qua tại Nghị quyết số 05. Như vậy, dự án đủ cơ sở để triển khai thực hiện theo quy định pháp luật” – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lê Thành Được khẳng định.


Bài, ảnh: K.N