Tịnh Biên, Châu Thành: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương

05/12/2018 - 07:24

 - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2015-2020).

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn; nâng chất các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tại địa phương; tiếp tục nỗ lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nâng chất các xã nông thôn mới: Thới Sơn, Núi Voi; phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu; có giải pháp chống thất thu ngân sách…

*Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 30 (khóa XI) để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

THANH TIẾN-TRUNG HIẾU