Tịnh Biên trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

04/05/2019 - 08:52

 - Chiều 3-5, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao quyết định điều động ông Huỳnh Thanh Vũ, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã An Phú.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Minh, Thanh tra viên Thanh Tra huyện giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện (thời hạn bổ nhiệm 5 năm) và ông Lê Ngọc Tấn, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tịnh Biên giữ chức Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện (thời hạn bổ nhiệm 5 năm).

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên đã trao quyết định bổ nhiệm lại đối với các ông: Huỳnh Văn Sang, Phó Chánh Thanh tra huyện Tịnh Biên (thời hạn bổ nhiệm 5 năm); Nguyễn Thành Hầu, Giám đốc Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật huyện (thời hạn bổ nhiệm đến ngày 1-11-2023); Đào Quốc Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật huyện (thời hạn bổ nhiệm 5 năm); Trương Chính Văn,  Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thời hạn bổ nhiệm đến ngày 1-9-2022).

Đồng thời, trao quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Lý Minh Tâm, Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên (đến ngày 1-2-2021).

 Tin, ảnh: THANH TIẾN