Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em

21/05/2019 - 07:59

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan nhằm chuẩn bị kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 và chiến dịch truyền thông “Chấm dứt xâm hại, bạo lực đối với trẻ em”. Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em của tỉnh và cấp huyện sẽ được tổ chức ngày 1-6 (lồng ghép với triển khai chiến dịch truyền thông “Chấm dứt xâm hại, bạo lực đối với trẻ em”) và các hoạt động của chiến dịch truyền thông sẽ tổ chức tập trung từ ngày 1 đến 10-6.

A A

Các hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là phòng ngừa, giảm số lượng trẻ bị xâm hại, bị bạo lực về thể chất và tinh thần, đảm bảo an toàn cho các em (nhất là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số). Quan tâm và tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.               

HỮU HUYNH