Tổng doanh thu các doanh nghiệp đạt 21.000 tỷ đồng

24/07/2018 - 07:18

 - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 nhằm sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2018.

A A

Tổng doanh thu các doanh nghiệp đạt 21.000 tỷ đồng

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, trong điều kiện đối mặt nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong khối đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, quốc phòng - an ninh và xã hội- từ thiện.

Tổng doanh thu các doanh nghiệp trong khối đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so cùng kỳ (chiếm gần 50% tổng thu ngân sách của tỉnh), lợi nhuận 750 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 100 triệu USD, chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Tại hội nghị đã quán triệt Chương trình hành động số 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU