Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và trao thưởng cấp nhà nước

14/05/2019 - 14:52

 - Sáng 14-5, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và trao nhiều phần thưởng cấp nhà nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

A A

Quang cảnh hội nghị

Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong  công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất và công tác năm 2017 của tỉnh An Giang

Tại hội nghị, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động và Cờ  thi đua Chính phủ cho 66 tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2018. Cụ thể, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tặng thưởng 16 Huân chương Lao động hạng nhì và 38 Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất và công tác năm 2017 của tỉnh An Giang.

Phát biểu tại hội nghị, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những nỗ lực và cống hiến quý báu của các tập thể, cá nhân được vinh danh đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội. Để phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp, quyền Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp cần xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị. Trong đó, nội dung thi đua phải tập trung giải quyết những tồn tại vướng mắc, khó khăn của từng ngành, địa phương, đơn vị và khơi dậy được nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội, hướng tới hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019.

DUY ANH – TRỌNG TÍN - HẠNH CHÂU