TP. Long Xuyên sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

11/05/2018 - 14:01

 - Sáng 11-5, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

A A

2 năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên xây dựng kế hoạch thực hiện theo chủ đề từng năm,  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

Đi đôi với thực hiện nhiệm vụ, công việc cụ thể, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị ở thành phố đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu.

TP. Long Xuyên sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, trong đó có trên 40 mô hình mang lại hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị và sự phát triển toàn diện của thành phố.

Đặc biệt, từ việc học tập và làm theo Bác, các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, như: công tác quản lý đất đai; cải tạo, sắp xếp chợ; xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; an toàn vệ sinh thực phẩm… đã được Đảng bộ, chính quyền thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời..., góp phần tạo được niềm tin, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội.

Dịp này, có 10 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu được Thành ủy Long Xuyên khen thưởng sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tin. ảnh: NGUYỄN HƯNG