Trên 13 tỷ đồng bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo Thoại Sơn

27/04/2019 - 11:09

 - Ngày 26-4, UBND huyện Thoại Sơn tổng kết 10 năm hoạt động Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo (BTNTT – TMC – BNN) huyện Thoại Sơn, giai đoạn 2009 – 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã đến tham dự.

A A

Qua 10 năm hoạt động, các cấp Hội BTNTT-  TMC- BNN ở Thoại Sơn đã bảo trợ, chăm sóc 61.881 lượt trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị trên 13 tỷ đồng.

Trong đó, trợ cấp thường xuyên, đột xuất cho 13.633 lượt hộ nghèo (trên 1,2 tỷ đồng), trợ giúp phẫu thuật tim miễn phí cho 56 trẻ (3,3 tỷ đồng), trợ cấp quà tết cho 9.279 lượt người (gần 1,2 tỷ đồng)…

Trên 13 tỷ đồng bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo Thoại Sơn

Trên 13 tỷ đồng bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo Thoại Sơn

Tập thể, cá nhân được nhận bằng khen UBND tỉnh 

PHƯƠNG LAN