Trên 6.000ha đất vùng cao sẽ được cung cấp nước tưới

26/04/2018 - 06:59

 - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh vừa có ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi.

A A

Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) được giao triển khai các bước tiếp theo của dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh để thực hiện dự án, bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2016-2020), trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 (khóa IX) theo quy định.

Khi được triển khai, dự án góp phần kiểm soát lũ núi, chủ động cung cấp nước tưới, tiêu cho trên 4.500ha cây trồng, tạo nguồn tưới cho khoảng 500ha hoa màu và phòng cháy rừng cho khoảng 1.200ha. Dự án tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi cho trên 80.000 người dân ở Tri Tôn và Tịnh Biên.

N.C