Tri ân Nhân dân hiến tặng hiện vật văn hóa Óc Eo

01/01/2018 - 08:34

 - Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) đã khai mạc trưng bày văn hóa Óc Eo và tri ân Nhân dân hiến tặng hiện vật năm 2017.

A A

Theo đó, tổng số hiện vật hiến tặng đợt 2 năm 2017 là 2.195 hiện vật của người dân các xã, thị trấn: Định Mỹ, Bình Thành, Óc Eo (Thoại Sơn), Thới Sơn (Tịnh Biên). Như vậy, sau 3 năm thực hiện cuộc vận động Nhân dân hiến tặng hiện vật để trưng bày, Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo đã tiếp nhận 8.036 hiện vật và 3 bao mảnh gốm.

Khen thưởng người dân hiến tặng hiện vật

Hoạt động nhằm tôn vinh, tri ân Nhân dân đã hiến tặng hiện vật có giá trị phục vụ việc triển lãm, trưng bày và quá trình nghiên cứu khảo cổ học; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và phát huy giá trị Di tích văn hóa Óc Eo. Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 3 cá nhân hiến tặng hiện vật văn hóa Óc Eo có giá trị và tạo điều kiện cho Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam khai quật khảo cổ.

PHƯƠNG LAN