Triển khai Đề án 404 hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở cụm công nghiệp

13/06/2019 - 07:48

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Đề án 404 về hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở cụm công nghiệp TP. Long Xuyên giai đoạn 2018 - 2019.

A A

Theo đó, phấn đấu trong năm 2019 sẽ có 50% cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ độc lập, tư thục tại địa bàn được hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp; tăng 9% trẻ dưới 36 tháng tuổi gửi tại các nhóm trẻ được quản lý và đảm bảo chất lượng; 50% bà mẹ ở các cụm công nghiệp thành phố được truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát triển trẻ thơ; 10 nhóm trẻ độc lập tư thục được duy trì, hỗ trợ kiện toàn.

Mục đích của ?Đề án 404 nhằm hỗ trợ việc kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại các cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Long Xuyên, góp phần hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi an tâm lao động và nâng cao kiến thức trong công tác chăm sóc phát triển trẻ thơ.

HẠNH CHÂU