Triển khai tập huấn nghiệp vụ và bảo vệ cuộc tổng điều tra dân số trong Công an nhân dân

22/03/2019 - 07:08

 - Sáng 21-3, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số trong lực lượng Công an nhân dân năm 2019 cho lực lượng điều tra viên tại Công an các đơn vị, địa phương toàn tỉnh.

A A

Công an các đơn vị, địa phương tham gia tập huấn

Tổng điều tra dân số và nhà ở là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê. Đây là nguồn thông tin chủ yếu đáng tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư. Đồng thời, đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; xây dựng chiến lược, chính sách liên quan đến người dân và phát triển đất nước… Qua hội nghị, từng cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, thống nhất về nhận thức, vận dụng đúng quy định của pháp luật trong thực tiễn công tác, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tổng điều tra dân số tại đơn vị, địa phương.

Tin, ảnh: K.H