Triệu tập kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX

22/05/2019 - 07:55

 - Thường trực HĐND tỉnh vừa quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Kỳ họp khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 27-5, tại Hội trường UBND tỉnh, nhằm xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (khóa IX).

A A

Đồng thời xem xét, thảo luận thông qua một số nội dung tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, như: Tờ trình phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2019; tờ trình về chủ trương ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang phục vụ cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

GIA MINH