Thoại Sơn

  • Làng khô vào mùa Tết

    Làng khô vào mùa Tết 

    20-12-2017 09:10:09

     - 3 mặt hàng cá khô mang tính đại diện cho các cơ sở chế biến khô trong tỉnh là: cá tra phồng, cá sặc bổi và cá lóc.