Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Đại học An Giang: Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

04/10/2018 - 08:25

 - Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng vừa tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (nhiệm kỳ 2015-2020).

A A

Với quyết tâm chính trị cao, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã lãnh đạo các chi bộ, toàn thể đảng viên, viên chức, giảng viên hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội Đảng bộ trường đề ra. Công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Việc khắc phục khuyết điểm và đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) có nhiều chuyển biến tích cực…

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Đại học An Giang: Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THU THẢO

*Đảng bộ Trường Đại học An Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020). Nửa nhiệm kỳ qua, nhà trường đã nỗ lực thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; cử 105 viên chức dự tuyển các lớp sau đại học trong và ngoài nước; thành lập thêm một số đơn vị, phòng, khoa, trung tâm mới để đáp ứng nhu cầu dạy và học. Công tác đào tạo của trường được cải tiến theo chương trình nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, mở mới 36 ngành đào tạo. Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng chuyên sâu, tăng tính ứng dụng vào thực tiễn…

THU THẢO-TRÚC PHA