Tưng bừng Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XII năm 2019

19/04/2019 - 07:23

 - Ngày hội diễn ra tại chùa Spel Lợt (xã Vĩnh Trung, Tịnh Biên) đón Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Đây là hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc; bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

A A

Đại biểu tham dự lễ khai mạc

Đại biểu tham dự lễ khai mạc

Múa “Ngày hội quê hương”

Múa “Ngày hội quê hương”

Biểu diễn trang phục đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

Biểu diễn trang phục đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

Các hoạt động thể dục- thể thao, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực trong ngày hội

Các hoạt động thể dục- thể thao, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực trong ngày hội

Các hoạt động thể dục- thể thao, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực trong ngày hội

Các hoạt động thể dục- thể thao, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực trong ngày hội

Các hoạt động thể dục- thể thao, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực trong ngày hội

THANH HÙNG