Tuổi trẻ Phú Tân tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

23/03/2019 - 15:47

 - Tháng thanh niên năm 2019, tuổi trẻ Phú Tân đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi, xung kích tình nguyện vì cộng đồng...

A A

Tuổi trẻ Phú Tân tình nguyện vì cộng đồng

Vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, tuổi trẻ Phú Tân đều tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng

Tuổi trẻ Phú Tân tình nguyện vì cộng đồng

Đoàn ủy Công an huyện cấp chứng minh nhân dân tại nhà cho người dân

Tuổi trẻ Phú Tân tình nguyện vì cộng đồng

Tổ chức lớp học làm người có ích cho học sinh nông thôn

Tuổi trẻ Phú Tân tình nguyện vì cộng đồng

Khám sức khỏe cho người nghèo, gia đình chính sách

Tuổi trẻ Phú Tân tình nguyện vì cộng đồng

Cắt tóc miễn phí lưu động

Tuổi trẻ Phú Tân tình nguyện vì cộng đồng

Tuổi trẻ Phú Tân tình nguyện vì cộng đồng

Dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan ở địa bàn dân cư

M.HẠNH