UBND tỉnh: Công nhận kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức năm 2018

31/01/2019 - 07:44

 - Ngày 29-1, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2018. Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu việc niêm yết kết quả điểm thi và tiến hành các thủ tục chấm phúc khảo (nếu có) theo quy định.

A A

Theo đó, danh sách điểm công chức cấp xã có 46 thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh Văn phòng - Thống kê; 122 thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; 81 thí sinh ở chức danh Tài chính - Kế toán; 91 thí sinh ở chức danh Tư pháp - Hộ tịch; 86 thí sinh ở chức danh Văn hóa - Xã hội. Thí sinh Đặng Thị Trúc Ly (xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới) có tổng điểm thi cao nhất (348 điểm).

Danh sách điểm công chức cấp huyện, tỉnh gồm vị trí việc làm Công nghệ thông tin (24 thí sinh); Công thương (4 thí sinh); Giao thông - Vận tải (5 thí sinh); Hành chính tổng hợp (124 thí sinh); Khoa học và Công nghệ (66 thí sinh); Kế hoạch và Đầu tư (80 thí sinh); Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (49 thí sinh); Nội vụ (50 thí sinh); Tài chính kế toán (112 thí sinh); Thể dục - Thể thao (7 thí sinh); Tài nguyên và Môi trường (34 thí sinh); Tư pháp (45 thí sinh); Thanh tra (92 thí sinh); Văn hóa, du lịch và Quản lý di sản (27 thí sinh); Văn thư lưu trữ (15 thí sinh); Xây dựng (93 thí sinh). Thí sinh Nguyễn Minh Luân (Sở Công thương) có tổng điểm thi cao nhất (357,5 điểm).

G.K