Ưu đãi đầu tư vào An Giang

29/05/2018 - 06:40

 - Cùng với các ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) theo quy định chung, An Giang còn có những hỗ trợ thiết thực và ưu đãi đầu tư (ĐT) vào nông nghiệp (NN), nông thôn, du lịch. Tỉnh còn hỗ trợ đào tạo lao động để các nhà ĐT yên tâm triển khai dự án.

A A

Tạo thuận lợi về đất đai

“Khi ĐT tại An Giang, các nhà ĐT sẽ được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định hiện hành” - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và ĐT Phạm Thành Nhơn nhấn mạnh khi đề cập về nỗ lực kêu gọi, thu hút ĐT của tỉnh. Theo đó, có nhiều dự án được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê như: dự án ĐT thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi ĐT, được ĐT tại địa bàn kinh tế - xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn; sử dụng đất xây dựng (XD) nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp (KCN), XD ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách Nhà nước, XD công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công, XD cơ sở nghiên cứu khoa học của DN khoa học và công nghệ; đất sản xuất NN đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đất thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ; đất XD phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng, XD công trình cấp nước, XD kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN, cụm CN, khu chế xuất. Đối với hợp tác xã NN sử dụng đất làm mặt bằng XD trụ sở, sân phơi, nhà kho, XD các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất NN, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản... cũng được hưởng chính sách này.

Trường hợp không thuộc danh mục dự án được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời hạn thuê thì DN cũng được miễn trong thời gian XD cơ bản (tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước). Sau thời gian này, DN vẫn tiếp tục được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước thêm từ 3-15 năm đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi ĐT, đặc biệt ưu đãi ĐT, triển khai ĐT tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn. Trường hợp các dự án nằm trong Khu kinh tế tỉnh, càng được ưu đãi nhiều hơn.

Đối với các lĩnh vực xã hội hóa, nhà ĐT được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê khi thực hiện dự án tại các địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. Đối với các địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn, nhà ĐT được giảm 50% tiền thuê đất nếu thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê, được miễn 11 năm nếu thuê đất trả tiền thuê hàng năm (kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động). Riêng địa bàn TP. Long Xuyên, nhà ĐT được giảm 30% tiền thuê đất nếu trả tiền 1 lần, miễn 7 năm nếu trả tiền thuê hàng năm.

Ưu đãi đầu tư vào An Giang

Tìm hiểu đầu tư vào dự án trên địa bàn tỉnh

Hỗ trợ tích cực

Ông Nhơn cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho DN triển khai sản xuất - kinh doanh, tỉnh áp dụng thuế suất thu nhập DN 10% ổn định trong 15 năm đối với nhiều trường hợp như: thu nhập của DN từ thực hiện dự án ĐT mới tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao (CNC); dự án ĐT mới hoặc thu nhập của DN CNC, DN NN ứng dụng CNC theo quy định của Luật CNC. Các dự án sản xuất có quy mô lớn (6.000-12.000 tỷ đồng), sử dụng CNC cũng thuộc đối tượng ưu đãi.

“Thuế suất 10% được áp dụng trong suốt thời hạn hoạt động của dự án  đối với thu nhập của DN từ thực hiện hoạt động xã hội hóa (lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường), thu nhập từ dự án ĐT - kinh doanh nhà ở xã hội, đầu tư vào NN, nông thôn tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn” - ông Nhơn chia sẻ.

Bên cạnh ưu đãi về mức thuế, nhà ĐT còn được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo nếu thuộc trường hợp áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, thu nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hóa, thu nhập của DN CNC, DN NN ứng dụng CNC. Đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án ĐT mới tại KCN được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

Bên cạnh các chính sách chung, An Giang còn có những chính sách hỗ trợ và ưu đãi ĐT vào NN, nông thôn. Theo đó, nếu thực hiện các dự án thuộc danh mục đặc biệt ưu đãi ĐT, DN được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu (kể từ ngày cho thuê) và giảm 50% tiền thuê trong 5 năm tiếp theo khi triển khai dự án tại các xã thuộc địa bàn TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc; miễn tiền thuê trong 15 năm đầu và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo khi thực hiện tại các địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; miễn hoàn toàn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động khi thực hiện tại các địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

“DN còn được hỗ trợ ĐT như: tập trung đất đai, tiếp cận tín dụng, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng NN CNC, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và các chính sách hỗ trợ ĐT khác để XD cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, xử lý chất thải, nhà xưởng và mua thiết bị” - ông Nhơn nhấn mạnh. Đồng thời, thông tin thêm: “Tỉnh đang XD chính sách hỗ trợ ĐT vào lĩnh vực du lịch, dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 7-2018. Đồng thời, tích cực triển khai Đề án “Đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu DN giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh An Giang” để thiết thực hỗ trợ DN”.

Theo quy định về danh mục địa bàn ưu đãi ĐT, địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn gồm các địa phương: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn và TX. Tân Châu; địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn gồm các địa phương: Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới và TP. Châu Đốc. Đối với danh mục ngành, nghề ưu đãi ĐT, các DN có thể tham khảo phục lục 1 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ĐT.

NGÔ CHUẨN