Ưu đãi hấp dẫn khi đầu tư vào nông nghiệp

26/06/2018 - 07:15

 - Bên cạnh nỗ lực thu hút đầu tư của tỉnh, việc Chính phủ ban hành chính sách mới về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp (NN) càng tạo điều kiện phát huy lợi thế của An Giang. Trong đó, nhiều vấn đề doanh nghiệp (DN) băn khoăn sẽ được tập trung giải quyết như: tạo quỹ đất, tiếp cận vốn, hỗ trợ lãi suất, đào tạo nguồn lao động…

A A

Tạo thuận lợi tối đa cho DN

Ngày 17-4-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP (NĐ57) về cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào NN, nông thôn (NT). Đối với một địa phương có thế mạnh NN như An Giang, NĐ57 sẽ “gỡ vướng” về cơ chế, chính sách rất lớn khi thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP (NĐ210, ngày 19-12-2013) vốn có nhiều bất cập. “NĐ210 dành nhiều ưu đãi đầu tư vào NN, NT nhưng để được hưởng chính sách, đòi hỏi những điều kiện, thủ tục chưa hợp lý. Chúng tôi đã hoàn chỉnh dự thảo, đang lấy ý kiến các sở, ngành chuyên môn để tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách ưu đãi đầu tư theo NĐ57 nhằm tạo cơ chế thu hút đầu tư vào NN mạnh mẽ hơn” - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Thành Nhơn thông tin.

Theo NĐ57, khi DN có dự án NN, được Nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà ở cho người lao động của dự án, đất cơ sở sản xuất phi NN (đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, đường giao thông, cây xanh) để phục vụ dự án đó thì được miễn tiền thuê đất. Đối với những dự án NN đặc biệt ưu đãi đầu tư thì được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu. “DN có dự án đầu tư vào NN, NT được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành. Mức hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng Nhà nước ưu đãi đầu tư, tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án, thời gian hỗ trợ tối đa 8 năm” - ông Nhơn nhấn mạnh.

DN có dự án NN thuộc trường hợp đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư nếu trực tiếp đào tạo nghề cho lao động sẽ được ngân sách hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng/lao động, thời gian hỗ trợ 3 tháng. DN còn được hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh; 50% kinh phí tham gia triển khai hội chợ trong nước, ngoài nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Ưu đãi hấp dẫn khi đầu tư vào nông nghiệp

Đầu tư vào nông nghiệp được hưởng nhiều ưu đãi mới

Hỗ trợ tạo quỹ đất cho làm ăn lớn

So với NĐ210, NĐ57 đã giảm tối đa các hỗ trợ trực tiếp (bằng tiền), điều chỉnh các mức hỗ trợ đủ sức hấp dẫn đối với DN nhưng phù hợp khả năng cân đối ngân sách Nhà nước và cơ chế thị trường, chỉ hỗ trợ một phần trong tổng mức đầu tư nhằm tạo trách nhiệm đầu tư hiệu quả của đồng vốn, ngăn ngừa trục lợi chính sách. Các hỗ trợ trực tiếp chỉ còn tập trung vào một số sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cần khuyến khích phát triển. NĐ57 còn mở rộng đối tượng hỗ trợ, cắt giảm các điều kiện, thủ tục không phù hợp, tạo thuận lợi cho DN được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư vào NN. Đối với DN NN nhỏ và vừa mới thành lập, sẽ được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước trong 5 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 năm tiếp theo.

Ông Phạm Thành Nhơn cho biết, một trong những điểm mới nổi bật của NĐ57 là Nhà nước hỗ trợ tập trung đất đai. Theo đó, DN có dự án NN đặc biệt ưu đãi đầu tư khi tiến hành thuê, thuê lại đất, mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước hỗ trợ kinh phí tương đương với 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 5 năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành, đi vào hoạt động. Giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng theo mức giá đất do UBND tỉnh quy định (giá thuê ổn định tối thiểu 5 năm). Trường hợp DN có dự án NN (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu, được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha (không quá 10 tỷ đồng/dự án) và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong chu kỳ thuê đất của DN đầu tư vào NN, NT, Nhà nước không điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm ảnh hưởng đến dự án (trừ trường hợp đặc biệt). Nhà nước khuyến khích DN sử dụng đất NN, đất nuôi trồng thủy sản xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, cơ sở hạ tầng đi kèm (kho chứa, trụ sở, đường nội bộ, hệ thống xử lý chất thải).

Theo ông Nhơn, NĐ57 còn quy định nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho DN đầu tư nghiên cứu khoa học - công nghệ, thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm phục vụ áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới, thực hiện chuyển giao công nghệ, nhân giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô. Đối với DN đầu tư các khu, vùng, dự án NN ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường. Ngoài ra, còn có nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi DN đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, chế tạo thiết bị, linh kiện, máy NN, sản xuất sản phẩm phụ trợ…

Nhằm tăng điều kiện hỗ trợ DN tiếp cận vốn vay tín dụng, NĐ57 quy định: các công trình xây dựng trên đất (bao gồm cả nhà lưới, nhà kính, nhà màng và công trình thủy lợi) của DN đầu tư được tính là tài sản để thế chấp vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Đây là điểm mới được rất nhiều DN ủng hộ.

NGÔ CHUẨN