Ủy ban Trung ương MTTQVN kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQVN tỉnh An Giang

22/05/2019 - 07:55

 - Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQVN do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN dẫn đầu đã đến kiểm tra, duyệt kế hoạch Đại hội MTTQVN tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024).

A A

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, báo cáo chính trị của tỉnh cần bám sát hướng dẫn trung ương, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của cả nhiệm kỳ, làm rõ sứ mệnh của MTTQ các cấp trong việc củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa An Giang ngày càng phát triển. Lưu ý, chương trình hành động phải gắn với chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; việc đánh giá 5 chương trình hành động nhiệm kỳ qua phải chỉ ra những nhược điểm, hạn chế để nhiệm kỳ 2019-2024 từng chương trình hành động của Mặt trận phải đưa ra được các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của các tổ chức thành viên, vai trò thống nhất hành động của UBMTTQ các cấp...

Tin, ảnh: CHÂU AN