Tìm thấy bức tranh trị giá hơn 1 triệu euro bị đánh cắp ở Pháp

Tìm thấy bức tranh trị giá hơn 1 triệu euro bị đánh cắp ở Pháp