Ứng cử viên Oscar 91- 'Bước chân đầu tiên', những điều ít biết

Ứng cử viên Oscar 91- 'Bước chân đầu tiên', những điều ít biết