Người đẹp Thu Hiền được cử thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương

Người đẹp Thu Hiền được cử thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương