Ra mắt sách về quan hệ Việt Nam-Ai Cập bằng tiếng Arab

Ra mắt sách về quan hệ Việt Nam-Ai Cập bằng tiếng Arab