Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sỹ trên “Cung đường huyền thoại"

Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sỹ trên “Cung đường huyền thoại"