Vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ

09/08/2018 - 07:13

 - Những tháng đầu năm 2018, Sở Nội vụ thực hiện 67 nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; đào tạo nguồn nhân lực; cải cách hành chính (CCHC), quản lý Nhà nước về tôn giáo...

A A

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ chia sẻ: “Các nhiệm vụ UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp thực hiện tương đối lớn, nội dung công việc, phạm vi phối hợp rộng, liên quan đến CCHC, kỷ luật, kỷ cương HC, dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các giải pháp liên quan đến cải thiện và nâng cao các chỉ số của An Giang như: chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), CCHC (chỉ số PAR INDEX)... tạo áp lực không nhỏ cho ngành nội vụ. Một số nhiệm vụ chậm so tiến độ như: ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, thẩm định đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tham mưu giao biên chế hàng năm...“.

Ngoài ra, trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống quản lý do nhiệm vụ phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến tư tưởng, việc làm của cán bộ, công chức (CBCC) nên gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, Trung ương chưa sửa đổi bổ sung, hướng dẫn để thực hiện việc sắp xếp bộ máy, các chế độ chính sách giải quyết cán bộ dôi dư...

Nỗ lực vượt qua những khó khăn, tập thể ngành nội vụ đã đoàn kết, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành biên chế tổ chức bộ máy. Trình đề án sắp xếp các cơ quan bên trong các sở, ngành, UBND cấp huyện; đề án đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; quy hoạch mạng lưới, phương án tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp; sáp nhập các đơn vị ngành văn hóa - thể thao; sắp xếp bộ máy, đội ngũ giáo viên.

Ngoài xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thi tuyển công chức, thi nâng ngạch, thẩm định tinh giản biên chế 50 trường hợp. Ông Hồ cho biết: “Trong công tác xây dựng chính quyền cơ sở, tham mưu thực hiện việc phân cấp UBND huyện quản lý toàn diện CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khóm, ấp.

Tham mưu thực hiện nhiều chính sách nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCC tại xã, phường, thị trấn. Tăng cường thanh, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm và điều động CBCC. Thực hiện tốt đề án 513 của Chính phủ về số hóa bản đồ địa giới hành chính. Rà soát, điều chỉnh, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, nâng cấp các đô thị theo lộ trình.

Đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng chức danh CC cấp xã, góp phần chuẩn hóa CB xã theo tiêu chí 18 xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đối ngoại, văn thư lưu trữ và thi đua khen thưởng. Xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế”.

Vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sở Nội vụ đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường tuyên truyền CCHC...

Chỉ số PAR INDEX năm 2017 An Giang đạt 83,54 điểm (tăng 10,65 điểm so năm 2016), xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 28 bậc so năm 2016, từ hạng 36 lên hạng 8) thuộc nhóm A và xếp hạng 1/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh năm 2017, An Giang đạt 37,51 điểm, tăng 1,88 điểm so năm 2016, xếp hạng 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao, tăng 16 bậc so với năm 2016 (năm 2016 xếp hạng 34/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm đạt điểm trung bình thấp); trong đó, chỉ số nội dung “Cung ứng dịch vụ công” là 1 trong 5 tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất.

Chỉ số PCI năm 2017, An Giang đạt 62,16 điểm (tăng 4,37 điểm), xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2016 (năm 2016 xếp hạng 38/63), đứng thứ 7/13 tỉnh ĐBSCL, giúp địa phương đẩy mạnh khai thác môi trường kinh doanh, tạo sự hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến cho biết: “Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 6 tháng cuối năm 2018, Sở Nội vụ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm. Đẩy mạnh CCHC, trình UBND tỉnh đề án đo lường sự hài lòng hành chính, đề án cơ sở dữ liệu về thực hiện cơ chế “một cửa”, triển khai phần mềm phục vụ xác định chỉ số CCHC... Trong tổ chức bộ máy, xây dựng đề án tinh giản biên chế, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Trung tâm Phát triển du lịch; quản lý CC, viên chức và hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC, viên chức”.

Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt xây dựng chính quyền địa phương; công tác thanh niên; thanh tra, kiểm tra, nâng cao năng lực quản lý cho CBCC trẻ ở xã; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thanh tra việc tiếp dân, khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác tôn giáo, văn thư - lưu trữ. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, chỉ số CCHC... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ