Xã Bình Long hoàn thành bê-tông đường nông thôn kênh 7 - kênh 8 tuyến Bắc Cây Dương

23/01/2018 - 00:58

 - Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, tuyến đường nông thôn kênh 7 - kênh 8 tuyến Bắc Cây Dương, ấp Bình Thắng, xã Bình Long (Châu Phú) vừa được bê-tông hóa.

A A

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc bê-tông hóa tuyến đường kênh 7- kênh 8 

Con đường có chiều dài trên 1.000m, ngang 3,5m, với tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng (trong đó, UBND huyện Châu Phú hỗ trợ 30%, phần còn lại do người dân trong và ngoài địa phương đóng góp). 

Đường nông thôn kênh 7 - kênh 8 tuyến Bắc Cây Dương được bê-tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của địa phương.

MỸ LINH