Xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nhãn xuồng

11/01/2019 - 07:32

 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú phối hợp UBND xã Khánh Hòa (Châu Phú) vừa công bố quy hoạch Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nhãn xuồng xã Khánh Hòa, với diện tích 200ha.

A A

Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nhãn xuồng xã Khánh Hòa gồm các hạng mục: trạm bơm tiêu; trạm bơm tưới và hệ thống ống chính; đường dây trung thế và hệ thống biến áp; đường trục chính; kênh tiêu thoát nước. Tổng kinh phí trên 36,5 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước gần 25 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Khi dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ sản xuất nhãn xuồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao, từng bước cải tiến mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, tiến tới xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới.

MỸ LINH