Xây dựng nông thôn mới ở Long Xuyên theo bộ tiêu chí mới

14/03/2018 - 01:15

 - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2017, TP. Long Xuyên có 2 xã: Mỹ Hòa Hưng và Mỹ Khánh. Đây là 2 địa phương còn gặp nhiều khó khăn khi đời sống, thu nhập chủ yếu của người dân là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, 2 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM sớm hơn kế hoạch đề ra. Trong đó, xã Mỹ Hòa Hưng được công nhận vào cuối năm 2015, xã Mỹ Khánh vào cuối năm 2016.

A A

Hiện nay, các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội tại 2 xã đã phát huy hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét.

Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện, như: hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo được học nghề, tiếp cận các nguồn vốn vay để sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ thực hiện các mô hình hiệu quả mang lại năng suất cao, góp phần cải thiện đời sống; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ khó khăn.

Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2017 của xã Mỹ Hòa Hưng giảm còn 1,75% (95 hộ), xã Mỹ Khánh 1,04% (31 hộ), đạt theo quy định (dưới 4%).

Tuy nhiên, đạt được chuẩn NTM đã khó, giữ vững lại càng khó hơn, nhất là khi Quyết định 1980 ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ (điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020) và Quyết định 3379 ngày 28-11-2016 của UBND tỉnh được ban hành.

Các quyết định nâng mức đạt các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã NTM; bổ sung một số chỉ tiêu phản ánh mức độ hưởng thụ cao hơn về vật chất, tinh thần của người dân NT. Đồng thời, quy định tốc độ tăng trưởng tối thiểu cần đạt đối với một số tiêu chí khi xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM bền vững.

Ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM TP. Long Xuyên cho biết: “Với những điều chỉnh, bổ sung trong bộ tiêu chí này, tính đến cuối năm 2017, số chỉ tiêu, tiêu chí NTM thực hiện đạt trên địa bàn 2 xã có sự dao động theo hướng giảm nhẹ. Tính đến cuối năm 2017, toàn thành phố còn 4/38 tiêu chí và 9/98 chỉ tiêu chưa đạt (xã Mỹ Hòa Hưng có 2/19 tiêu chí và 4/49 chỉ tiêu; xã Mỹ Khánh có 2/19 tiêu chí, 5/49 chỉ tiêu). Những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt hầu hết đều nằm trong nhóm tiêu chí, chỉ tiêu mới được điều chỉnh, bổ sung theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí, chỉ tiêu đạt thấp, thiếu tính bền vững như: tiêu chí số 10 về thu nhập; chỉ tiêu 14.3 về tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo; tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí số 19 về quốc phòng - an ninh...”.

Bên cạnh đó, việc duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt tại 2 xã trên địa bàn TP. Long Xuyên còn gặp nhiều khó khăn, như: công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục để nâng cao vai trò chủ thể của người dân chưa thường xuyên, chưa sâu; nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên việc huy động nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình đạt thấp; mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong xây dựng NTM còn ít…

“Để thực hiện đạt và vượt các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại và duy trì, giữ vững, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM TP. Long Xuyên đã yêu cầu 2 địa phương cần chủ động rà soát, thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đề án NTM theo nội dung Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp cụ thể để định hướng việc thực hiện được đồng bộ, mang tính khả thi trong thời gian tới” - ông Nguyễn Bảo Sinh cho biết thêm.

Cụ thể, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, 2 địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tư duy truyên truyền, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền những gương điển hình, cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội NT gắn với phát triển nông nghiệp đô thị, nhất là hạ tầng thủy lợi kết hợp với giao thông nội đồng, thủy lợi ứng dụng công nghệ cao, cơ sở hạ tầng thương mại; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; đổi mới và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề NT để lao động có việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân NT; đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn  hóa, giảm và tiến tới xóa nghèo bền vững...

Vừa qua, đoàn khảo sát HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND TP. Long Xuyên, xem xét việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết đánh giá cao những kết quả TP. Long Xuyên đạt được trong thực hiện chương trình, đồng thời lưu ý: “Địa phương tiếp tục quan tâm chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, để khi đưa vào sử dụng đảm bảo lâu dài, hiệu quả và tránh lãng phí. Nghiên cứu tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của người dân, góp phần tăng thu nhập bình quân toàn thành phố trong những năm tới.

Việc huy động đóng góp của người dân cho thực hiện chương trình, cần tính toán mức huy động hợp lý. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân ý thức trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm…”.

Xây dựng nông thôn mới ở Long Xuyên theo bộ tiêu chí mới

Khánh thành cầu bê-tông mới đảm bảo việc lưu thông cho người dân

Bài, ảnh: GIA KHÁNH