Xây dựng nông thôn mới ở Mỹ Hiệp

07/02/2018 - 01:00

 - Sáng nay, UBND huyện Chợ Mới tổ chức lễ đón nhận bằng của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Mới nói chung, xã Mỹ Hiệp nói riêng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và thay đổi bộ mặt NT.

A A

Mỹ Hiệp là 1 trong 3 xã Cù lao Giêng của huyện Chợ Mới. Từ 1 xã có xuất phát thấp (năm 2010, đạt 7/19 tiêu chí, 22/50 chỉ tiêu) qua 5 năm xây dựng và phát triển, cuối năm 2017, UBND tỉnh công nhận xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn NTM, đạt 19/19 tiêu chí, 50/50 chỉ tiêu.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được cả hệ thống chính trị xã Mỹ Hiệp quyết tâm thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Qua tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hăng say sản xuất - kinh doanh, đóng góp 51,18 tỷ đồng xây dựng NTM.

Thành tựu nổi bật nhất là Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể tập trung chỉ đạo vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt công tác quy hoạch sản xuất đất nông nghiệp với diện tích 1.627ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng vườn cây ăn trái.

Hiện 1.627ha trồng vườn cây ăn trái, chủ yếu là xoài 3 màu, 57,43ha được cấp giấy chứng nhận xoài VietGAP với sản lượng 1.450 tấn/năm, thu lợi nhuận cho người dân hàng trăm triệu đồng/ha/năm, cải thiện đời sống Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp tiếp tục ổn định, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 145 tỷ đồng. Các loại hình thương mại, dịch vụ phát triển đồng bộ. Hạ tầng cơ sở được đầu tư nâng cấp nên dịch vụ viễn thông, điện, nước phát triển theo, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, 100% hộ sử dụng điện, 87,66% hộ sử dụng nước sạch, 679 hộ, dịch vụ sử dụng Internet.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Hiệp

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Hiệp

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được quan tâm tốt hơn. Địa phương luôn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ được quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Phong trào thể dục - thể thao được duy trì tốt và từng bước phát triển, toàn xã có 4.649 hộ/4.934 hộ gia đình văn hóa, với 3.188 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; 1.214 gia đình hiếu học, 6 dòng họ hiếu học, 7/7 ấp văn hóa và giữ vững danh hiệu xã văn hóa.

Điện đường, trường, trạm, hệ thống thủy lợi được đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 38,883 triệu đồng (tăng 8,543 triệu đồng so năm 2013), tỷ lệ hộ nghèo còn 3,14%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước, do đó, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Hiệp đã vận động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung tay xây dựng NTM. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là yếu tố cơ bản có tính quyết định.

Đồng thời, huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư để xây dựng NTM. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ đầu tư theo khả năng ngân sách hàng năm, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, hỗ trợ vốn tín dụng. Đồng thời, vận động sự hỗ trợ đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân đóng góp trên tinh thần tự nguyện”.

Nông dân xã Mỹ Hiệp khá lên nhờ chuyển dịch trồng xoài

Qua 5 năm xây dựng NTM, bộ mặt NT xã Mỹ Hiệp ngày càng được chỉnh trang theo hướng văn minh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển NT với đô thị theo quy hoạch; đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống của người dân NT gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn chia sẻ: “Chương trình xây dựng NTM được lãnh đạo địa phương quan tâm nhiều nhất, chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên thông qua họp báo tuần, tháng, quý… từ đó cán bộ, đảng viên xem thực hiện xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, tiêu chí nào dễ làm trước. Điển hình như: vận dụng nguồn vốn kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao địa phương tập trung nạo vét các tuyến kênh nội đồng gắn với giao thông NT, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đảm bảo chống úng và chống hạn, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương.

Được sự quan tâm chỉ đạo cũng như đầu tư về vốn của Trung ương, UBND tỉnh, UBND huyện Chợ Mới... phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và sự đóng góp nhiệt tình của hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của Nhân dân góp phần xây dựng NTM thành công”.

Bài học xuyên suốt xây dựng NTM đó là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”. Xã Mỹ Hiệp tập trung thực hiện các tiêu chí bức xúc và thiết thực, nhất là nhóm tiêu chí nâng cao đời sống của người dân, vừa tạo khí thế phấn khởi cho dân, vừa nuôi dưỡng sức dân, vừa được lòng dân. Từ đó khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của Nhân dân là nhân tố quyết định thành công chương trình xây dựng NTM.

“Trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm, vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, cũng như gắn chặt với những đặc điểm tình hình, tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí” - đồng chí Nguyễn Trường Sơn đúc kết.

HẠNH CHÂU