Xây dựng phương án quản lý Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư

24/06/2019 - 08:18

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư vừa thống nhất chủ trương xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, xã Văn Giáo, Tịnh Biên (giai đoạn 2019-2030) theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16-11-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay vì lập quy hoạch tổng thể phát triển khu rừng tràm Trà Sư). Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện. Thời gian hoàn thành phương án trình UBND tỉnh, chậm nhất đến tháng 9-2019.

A A

Việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư sẽ đạt mục đích điều chỉnh ranh giới của khu rừng, trong đó gồm điều chỉnh vị trí của diện tích 29ha từ phía Tây lên phía Bắc của rừng tràm Trà Sư kết hợp việc rà soát, đánh giá các phân khu chức năng của khu rừng; không làm thay đổi diện tích của khu rừng là 1.050ha và không ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng đất của xã Văn Giáo và huyện Tịnh Biên.

HẠNH CHÂU