Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 36 tỷ USD trong 11 tháng

30/11/2018 - 14:07

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2018 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017, vượt ngưỡng 36 tỷ USD.

A A

Theo Vietnam+