Cải thảo là một trong những loại rau được trồng khá phổ biến ở nước ta. Thời vụ trồng từ tháng 8 – 10 ở các tỉnh phía Bắc; phía Nam trồng từ tháng 7 năm trước đến tháng 4 năm sau.

02/11/2012 - 08:10
A A

Cải thảo là một trong những loại rau được trồng khá phổ biến ở nước ta. Thời vụ trồng từ tháng 8 – 10 ở các tỉnh phía Bắc; phía Nam trồng từ tháng 7 năm trước đến tháng 4 năm sau.

Cải thảo là một trong những loại rau được trồng khá phổ biến ở nước ta. Thời vụ trồng từ tháng 8 – 10 ở các tỉnh phía Bắc; phía Nam trồng từ tháng 7 năm trước đến tháng 4 năm sau.

Ươm giống trồng: Làm đất kỹ, nhặt sạch cỏ dại, lên luống rộng 90 - 100cm, rãnh rộng 30cm, cao 25cm. Bón lót 1kg phân chuồng hoai mục + 15g supe lân + 8g kali sunfat cho 1m2 đất vườn ươm. Trải đều phân lên mặt luống, trộn lẫn phân với đất, sau đó vét đất ở rãnh phủ lên mặt luống dày 1,2 - 2cm.

Cải thảo là một trong những loại rau khá được ưa chuộng trong các bữa ăn hàng ngày.

Hạt giống sau khi ngâm vào nước nóng 500C trong 20 phút, tiếp tục ngâm vào nước sạch trong 4 - 6 giờ. Gieo 1,5 - 2g hạt/m2. Gieo hạt xong phủ lên một lớp rơm rạ cắt ngắn 1 - 1,5cm hoặc trấu đã qua xử lý. Dùng cót tre trùm lên khung bằng tre, nứa uốn theo hình vòm cống để che mưa to, nắng rát trong 12 - 15 ngày đầu. Tưới đậm nước bằng ô doa, những ngày sau đó khoảng 2 ngày tưới 1 lần. Nhổ tỉa cây bị sâu bệnh, cỏ dại, để khoảng cách 2 - 2,5cm/cây. Tưới thúc bằng nước phân chuồng ngâm ngấu pha loãng. Khi cây có 4 - 5 lá thật thì nhổ đem cấy ra ruộng sản xuất.

Chọn ruộng cát pha, thịt nhẹ, chủ động nước, làm đất kỹ, lên luống rộng 1,2m, rãnh rộng 30cm, cao 25cm. Trồng hai hàng dọc trên luống với khoảng cách hàng cách hàng 50cm, cây cách cây 35 - 40cm.

Lượng phân bón (tính cho 1.000m2): Phân chuồng hoai mục 2 - 3 tấn, đạm urê 30 - 35kg, supe lân 45 - 50kg, kali sunfat 15 - 20kg. Nếu đất chua (độ pH< 6) bón thêm 60 - 70kg vôi bột trước khi bừa lần cuối. Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân + 1/4 lượng đạm và kali. Trộn đều phân rồi cấy cây giống. Bón thúc lần 1 khi cây bén rễ hồi xanh 1/4 đạm, kali. Bón thúc lần 2 khi lá cây bắt đầu vào cuốn bón 1/4 phân đạm và kali. Bón lần 3 với lượng phân còn lại, sau lần 2 khoảng 12 - 15 ngày, kết hợp các đợt bón phân làm cỏ, xới xáo vun gốc, tưới nước.

Có thể dùng một số chế phẩm phân bón lá như: K-H; Atonic, Humate, Yogen,... khoảng 10 - 12 ngày phun/lần cho năng suất tăng thêm 20 - 30%.

Trên rau cải thảo, cải bắp thường có các bệnh: Thối nhũn do vi khuẩn (Erwinia carotovora sp.), bệnh thối do nấm (Sclerotinia sclerotium), bệnh đốm lá (Cereospora sp.). Để phòng trừ, cần tránh ruộng quá ẩm, úng kéo dài, thường xuyên làm vệ sinh, làm cỏ, thu gom các lá già... làm cho ruộng sạch, thông thoáng.