ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương, HV Y học Cổ truyền Việt Nam, ĐH Luật TPHCM, ĐH Tây Bắc vừa công bố điểm thi tuyển sinh. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 33 trường công bố điểm thi. Ngay từ bây giờ, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của các trường này.

23/07/2012 - 15:08
A A

ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương, HV Y học Cổ truyền Việt Nam, ĐH Luật TPHCM, ĐH Tây Bắc vừa công bố điểm thi tuyển sinh. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 33 trường công bố điểm thi. Ngay từ bây giờ, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của các trường này.

ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương, HV Y học Cổ truyền Việt Nam, ĐH Luật TPHCM, ĐH Tây Bắc vừa công bố điểm thi tuyển sinh. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 33 trường công bố điểm thi. Ngay từ bây giờ, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của các trường này.

Thí sinh dự thi đại học năm 2012.
Thí sinh dự thi đại học năm 2012.
 
Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 tại đây.

Danh sách các trường ĐH, CĐ đã công bố điểm thi tuyển sinh: 
 
33. ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương
 
32. HV Y học Cổ truyền Việt Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
15. Khoa Y dược - ĐH QGHN

14. Khoa Luật  - ĐH QGHN
khối A, A1

13.
ĐH Giáo dục - ĐH QGHN khối A, B

12. ĐH Kinh tế -
ĐH QGHN khối A, A1

11.
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH QGHN khối A, B
10. ĐH Công nghệ -
ĐH QGHN

9. ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN
 
 
 
 
 
 
 

1. ĐH Dân lập Hải Phòng

Theo PV

Dân trí