Sau gần 2 ngày làm việc (2-3/6) tại Hà Nội, trên tinh thần nghiêm túc, công tâm và có trách nhiệm cao, sáng 3/6, Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ VI-2011 đã bỏ phiếu, lựa chọn các tác phẩm đạt giải với hơn 150 tác phẩm vào chung khảo.

04/06/2012 - 09:33
A A

Sau gần 2 ngày làm việc (2-3/6) tại Hà Nội, trên tinh thần nghiêm túc, công tâm và có trách nhiệm cao, sáng 3/6, Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ VI-2011 đã bỏ phiếu, lựa chọn các tác phẩm đạt giải với hơn 150 tác phẩm vào chung khảo.

Sau gần 2 ngày làm việc (2-3/6) tại Hà Nội, trên tinh thần nghiêm túc, công tâm và có trách nhiệm cao, sáng 3/6, Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ VI-2011 đã bỏ phiếu, lựa chọn các tác phẩm đạt giải với hơn 150 tác phẩm vào chung khảo.

Kết quả, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn được 2 giải A, 23 giải B, 39 giải C và 29 giải Khuyến khích để trao Giải.

Hội đồng chung khảo nhận định, về chất lượng, các tác phẩm dự Giải nhìn chung đồng đều, không có tác phẩm quá yếu kém, nhưng cũng chưa có nhiều tác phẩm thật xuất sắc, nổi trội.

Các tác phẩm dự giải đáp ứng được những tiêu chí xét chọn như: Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế; xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước… Nhiều tác phẩm dự Giải có tính phát hiện vấn đề, có tầm ảnh hưởng xã hội và được thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn…

Trong dịp này, Hội đồng Giải báo chí quốc gia cũng đã họp lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng chung khảo về việc bổ sung, điều chỉnh Điều lệ Giải sau 6 năm thực hiện. Các ý kiến của Hội đồng chung khảo sẽ được Thường trực Hội đồng Giải tiếp thu, nghiên cứu để bổ sung, điều chỉnh Điều lệ Giải trong thời gian sớm nhất.

Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ VI dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

 

Theo TTXVN