100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga - Bài 1: Giá trị mãi trường tồn

08/11/2017 - 00:37
A A

(AGO) - LTS: Sáng 7-11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười (CMTM) Nga (7-11-1917 – 7-11-2017). Khẳng định giá trị và ý nghĩa to lớn của cuộc CM “làm rung chuyển thế giới”, các nội dung trao đổi tại buổi tọa đàm đã gợi ý thêm nhiều giải pháp để vận dụng ánh sáng CMTM vào thực tế CM Việt Nam, công tác nghiên cứu, giảng dạy cũng như việc giáo dục lịch sử cho thế hệ hôm nay.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Th.S Võ Minh Hoàng, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (CTTĐT) khẳng định: “Mặc cho các thế lực phản cách mạng, phần tử cơ hội hùa nhau điên cuồng chống phá, xuyên tạc, phủ nhận CMTM Nga, chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực… nhưng lịch sử là lịch sử, sự thật là sự thật. Những thành quả và giá trị của CMTM Nga vẫn không hề thay đổi, chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn là mặt trời chân lý soi đường dẫn dắt phong trào CM thế giới…”

Vai trò của lãnh tụ Lênin

ThS Dương Xuân Dũng, Khoa Lý luận Mác-Lênin – Trường CTTĐT, CMTM Nga là một cuộc CM vĩ đại, có một không hai trong lịch sử. Đây là sự kiện lớn nhất trong thế kỷ XX, đánh dấu sự khởi đầu một thời đại mới trong lịch sử nhân loại – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên CNXH. Tuy nhiên, CMTM có thể đã không thành công nếu thiếu vai trò lãnh đạo của V.I.Lênin.

Từ năm 1912, trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác đã được bảo vệ và phát triển, V.I.Lênin đã thành lập một đảng mác-xít chân chính – Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga (Bôn-sê-vích). Dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin, Đảng Bôn-sê-vích đã biết hòa cuộc đấu tranh của công nhân vì CNXH, phong trào toàn dân vì hòa bình, cuộc đấu tranh của nông dân vì ruộng đất, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của những dân tộc bị áp bức ở Nga vào cùng một dòng thác CM. Đảng đã biết hướng những lực lượng ấy vào việc đánh đổ CNTB. Với “luận cương tháng Tư” và các luận cương đảng cộng sản, Lênin đã vạch ra đường lối rõ rệt cho CMTM Nga. Luận cương đã đề ra mục tiêu và đường lối giành chiến thắng cho cuộc CM XHCN với khẩu hiệu “Toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viết”, đề ra mục tiêu lật đổ Chính phủ lâm thời do Alexander Kerensky đứng đầu, chuyển từ CM dân chủ tư sản sang CM XHCN.

Theo ThS Dương Xuân Dũng, không chỉ vạch ra đường lối, Lênin còn đóng vai trò lãnh đạo trực tiếp, quyết định trực tiếp đến thắng lợi của CMTM Nga. Theo kế hoạch ban đầu, Đảng Bôn-sê-vích quyết định khởi nghĩa vào ngày 25-10-1917 (theo lịch Nga), tức ngày khai mạc Đại hội Xô-viết toàn Nga lần thứ II ở Pê-trô-grát. Tuy nhiên, do bọn phản bội làm lộ thông tin, Chính phủ của Alexander Kerensky cho điều động 43 tiểu đoàn xung kích ở mặt trận về để dập tắt phong trào. Trước tình thế khẩn cấp, Lênin đã ra lệnh khởi nghĩa ngay trong đêm 24-10. Việc chớp thời cơ của Lênin đã giúp CMTM giành thắng lợi nhanh chóng mà không gặp tổn thất nào đáng kể. Đến 2 giờ sáng 26-10, toàn bộ Chính phủ lâm thời bị bắt. Chính phủ công – nông do Lênin đứng đầu đã ra đời. Chỉ 10 năm sau đó, từ một nước Nga kiệt quệ về kinh tế, dưới bàn tay của Lênin, đã trở thành một nước có tiềm lực kinh tế khá vững chắc.

Những ý nghĩa to lớn

ThS Võ Minh Hoàng, Hiệu trưởng Trường CTTĐT, cho rằng, CMTM Nga đã mới ra một kỷ nguyên mới cho giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ, CNXH từ ước mơ đã thành hiện thực. CMTM đã mở ra con đường, tạo niềm tin, cổ vũ, thôi thúc phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, khiến chủ nghĩa đế quốc bị lung lay, hệ thống thuộc địa bị sụp đổ. “Trong thời đại ngày nay, tinh thần bất diệt của CMTM vẫn là động lực, là ngọn cờ cổ vũ cho các nước XHCN, các nước theo định hướng XHCN, phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và toàn thể nhân loại tiến bộ” – ThS Hoàng khẳng định.

CMTM đã để lại cho hậu thế những bài học kinh nghiệm quý báu. Trong cuốn Đường Kách Mệnh (1927), Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng, muốn cách mệnh thành công thì phải lấy dân chúng (công-nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất...”. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và CMTM Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân cả nước tiến hành thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám (1945), lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thực hiện 2 cuộc trường chinh kháng chiến chống Pháp và Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành xây dựng CNXH. “Từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự nỗ lực không ngừng của các tầng lớp Nhân dân, sự nghiệp đổi mới đã đạt được những thành tựu tỏ lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta, trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo, khẳng định con đường đi lên CNXH ở nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử” - ThS Võ Minh Hoàng phân tích.

 (Còn tiếp)

NGÔ CHUẨN

Bài 2: Vận dụng sáng tạo