30 phím tắt mới trong Windows 8 Consumer Preview

08/03/2012 - 14:10
A A

Các phím tắt cho phép bạn tiết kiệm thời gian và thao tác nhanh chóng truy cập vào ứng dụng cần thiết mà không cần sử dụng đến chuột.

    Các phím tắt cho phép bạn tiết kiệm thời gian và thao tác nhanh chóng truy cập vào ứng dụng cần thiết mà không cần sử dụng đến chuột.

    Windows 8 Consumer Preview với giao diện người dùng hoàn toàn mới mẻ và các phím tắt cũng sẽ hoàn toàn mới. Sau thời gian ngắn tìm hiểu, chúng tôi đã tìm thấy một số phím tắt mới trong Windows 8 Consumer Preview. Hi vọng với danh cách các phím tắt này sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn trong phiên bản Windows mới này.

- Win + Print Screen: chụp ảnh màn hình, hình ảnh sẽ lưu tại thư mục Libraries\Pictures

- Win + C: Mở thanh Charms Bar

30 phím tắt mới trong Windows 8 Consumer Preview, Công nghệ thông tin, Phim tat trong Windows 8, Windows 8, ra mat Windows 8, he dieu hanh Windows 8, phim tat Windows 8, Windows 8 Consumer Preview, Windows

- Win + Tab : Mở danh sách Switch List

30 phím tắt mới trong Windows 8 Consumer Preview, Công nghệ thông tin, Phim tat trong Windows 8, Windows 8, ra mat Windows 8, he dieu hanh Windows 8, phim tat Windows 8, Windows 8 Consumer Preview, Windows

- Win + Q : Mở giao diện tìm kiếm Metro

30 phím tắt mới trong Windows 8 Consumer Preview, Công nghệ thông tin, Phim tat trong Windows 8, Windows 8, ra mat Windows 8, he dieu hanh Windows 8, phim tat Windows 8, Windows 8 Consumer Preview, Windows

- Win + W : Mở giao diện tìm kiếm System Settings

- Win + F : Mở tìm kiếm Files

- Win + Z : Mở tùy chọn tùy chỉnh Metro Apps

- Win + I : Mở Settings Menu

30 phím tắt mới trong Windows 8 Consumer Preview, Công nghệ thông tin, Phim tat trong Windows 8, Windows 8, ra mat Windows 8, he dieu hanh Windows 8, phim tat Windows 8, Windows 8 Consumer Preview, Windows

- Win + P : Mở tùy chọn màn hình và thiết lập máy chiếu

30 phím tắt mới trong Windows 8 Consumer Preview, Công nghệ thông tin, Phim tat trong Windows 8, Windows 8, ra mat Windows 8, he dieu hanh Windows 8, phim tat Windows 8, Windows 8 Consumer Preview, Windows

- Win + H : Mở giao diện Share

- Win + K : Mở giao diện Devices Settings

- Win + X : Mở giao diện System Utility Settings Menu

- Win + T : Xem 1 cửa sổ thu nhỏ trên Taskbar

- Win + U : Mở giao diện tùy chỉnh Ease of Access Center

- Win + E : Mở Windows Explorer

- Win + R : Mở Run Dialogue Box

- Win + Pause : Mở cửa sổ System Properties

- Win + Enter : Mở Windows Narrator

- Win + Shift + . : Thu hẹp cửa sổ sang phải

30 phím tắt mới trong Windows 8 Consumer Preview, Công nghệ thông tin, Phim tat trong Windows 8, Windows 8, ra mat Windows 8, he dieu hanh Windows 8, phim tat Windows 8, Windows 8 Consumer Preview, Windows

- Win + . : Thu hẹp cửa sổ sang trái

- Win + , : Mọi cửa sổ đều trở nên trong suốt

- Win + D : Truy cập nhanh đến màn hình Desktop

- Win + M : Thu nhỏ tất cả ứng dụng

- Win + B : Quay lại Desktop

- Win + J : Di chuyển giữa các ứng dụng Metro

- Win + L : Khóa màn hình

- Win + Page Up/ Page Down : Chuyển đổi giửa màn hình chính và phụ

- Ctrl + Mouse Scroll ( tại giao diện Start Screen) : Phóng lớn màn hình

- Ctrl + Mouse Scroll (tại Desktop) : Thay đổi kích thức icon

- Ctrl + Shift+ N : Tạo thư mục mới trong thư mục hiện tại

Theo Phạm Thái Học (MO)