Dòng sông tháng Chạp

Dòng sông tháng Chạp

  • TP. Long Xuyên với hành trình phòng, chống dịch COVID- 19

    TP. Long Xuyên với hành trình phòng, chống dịch COVID- 19 

    17-09-2021 04:48

    TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 với “mục tiêu kép”: vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch hiệu quả.

  • Đón lũ thời COVID-19

    Đón lũ thời COVID-19

    17-09-2021 04:42

    Theo vòng quay của tạo hóa, con nước lũ lại về với đồng bằng châu thổ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với những dấu hiệu về mùa lũ nhỏ đã khiến dân câu lưới thêm nỗi lo toan.

  • Chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở An Giang - Kỳ cuối: Nâng chất tổ chức Đảng và đảng viên

    Chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở An Giang - Kỳ cuối: Nâng chất tổ chức Đảng và đảng viên 

    14-09-2021 07:00

    Thời gian qua, An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực.

  • Công an An Giang và hành trình san sẻ yêu thương

    Công an An Giang và hành trình san sẻ yêu thương 

    13-09-2021 15:11

    Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của người dân, song hành với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, những chiến sĩ Công an tỉnh An Giang còn san sẻ yêu thương bằng việc trao tặng hơn 500 tấn gạo, hơn 50 tấn cá tươi, hàng chục ngàn phần quà (nhu yếu phẩm, rau củ) đến tay hơn 58.000 người dân trong, ngoài tỉnh gặp khó khăn trong đợt dịch bệnh.

  • Công an An Giang - những câu chuyện khó quên - Kỳ cuối: Để càng gần dân…

    Công an An Giang - những câu chuyện khó quên - Kỳ cuối: Để càng gần dân…

    13-09-2021 14:06

    Đó là số điện thoại cá nhân, nhưng chỉ sau một thời gian đã trở thành số điện thoại quen thuộc đối với người dân An Giang. Hàng ngày, rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn đổ vào, gần như liên tục từng phút, từng giờ. Số điện thoại này của ai, tại sao lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân An Giang như thế?

  • Công an An Giang- những câu chuyện khó quên - Kỳ 1: Quay đầu là bờ

    Công an An Giang- những câu chuyện khó quên - Kỳ 1: Quay đầu là bờ

    13-09-2021 14:06

    Lời tòa soạn: Công an tỉnh An Giang đã trải qua 1 năm với thật nhiều hoạt động và sự kiện đặc biệt của người chiến sĩ Công an. Đó không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tấn công tội phạm… mà còn là những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn khi “mở lối” cho những người lầm lạc và sát cánh cùng nhân dân trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp…

  • Chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở An Giang - Kỳ 3: Đào tạo, quy hoạch cán bộ lãnh đạo

    Chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở An Giang - Kỳ 3: Đào tạo, quy hoạch cán bộ lãnh đạo 

    13-09-2021 07:00

    Công tác đánh giá cán bộ ở An Giang dần đi vào nền nếp, phát huy trách nhiệm của tập thể cũng như người đứng đầu trong việc đánh giá cán bộ, cử cán bộ đào tạo, bồi dưỡng dựa trên được quy hoạch cán bộ đúng đối tượng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn hệ thống chính trị cũng tăng cường phát hiện, giới thiệu cán bộ có đủ yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện đưa vào quy hoạch đảm bảo đúng định hướng của Trung ương.

  • Xây dựng Đảng từ người đứng đầu - Bài cuối: Gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm

    Xây dựng Đảng từ người đứng đầu - Bài cuối: Gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm

    12-09-2021 14:59

    Khi công tác xây dựng Đảng được quan tâm; tư tưởng, trách nhiệm cán bộ, đảng viên được nâng lên, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) như được thổi “làn gió mới” cho động lực phát triển. Dù trước mắt huyện còn khó khăn, nhưng niềm tin vào tương lai là rõ nét khi nhiều tiềm năng, lợi thế đang được đầu tư, khai thác đúng hướng.

  • Chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở An Giang - Kỳ 2: Đẩy lùi suy thoái trong Đảng

    Chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở An Giang - Kỳ 2: Đẩy lùi suy thoái trong Đảng 

    12-09-2021 07:00

    Đảng ta luôn nhận thức rõ, xây dựng Đảng nhằm làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực, lập trường, quan điểm vững vàng, bình tĩnh, sáng suốt, không bi quan, không chủ quan, tự mãn. Chỉnh đốn Đảng nhằm khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, làm cho Đảng xứng đáng là lực lượng hạt nhân duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  • Xây dựng Đảng từ người đứng đầu - Bài 2: Chiến lược công tác cán bộ

    Xây dựng Đảng từ người đứng đầu - Bài 2: Chiến lược công tác cán bộ

    11-09-2021 14:51

    “Trung ương đã xác định, việc không ngừng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong xây dựng Đảng, công tác cán bộ giữ vai trò quyết định. Do vậy, cần phát huy vai trò, trách nhiệm từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ hiệu quả thời điểm trước mắt và định hướng lâu dài. Có như thế mới xây dựng được tính kế thừa, đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài” – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm nhấn mạnh.

  • Nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở An Giang - Kỳ 1: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

    Nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở An Giang - Kỳ 1: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 

    11-09-2021 07:00

    Lời tòa soạn: Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh An Giang và các cấp ủy Đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quan tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn trước mắt và lâu dài. Từ thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng những năm qua, có thể khẳng định rằng, những kết quả toàn diện, đồng bộ, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ ở An Giang đã góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn; củng cố, tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước.

  • Xây dựng Đảng từ người đứng đầu - Bài 1: Câu chuyện “con đường đau khổ”

    Xây dựng Đảng từ người đứng đầu - Bài 1: Câu chuyện “con đường đau khổ”

    10-09-2021 14:42

    Với việc phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng của người đứng đầu cấp ủy, vùng đất nghèo khó Tri Tôn (tỉnh An Giang) đang thay đổi từng ngày. Phát huy đoàn kết, hòa quyện “ý Đảng - lòng dân” là cách giúp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đất anh hùng, nơi từng chịu nhiều mất mát, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

  • Tìm an yên trong đá

    Tìm an yên trong đá

    10-09-2021 06:03

    Họ yêu màn bụi trắng như sương, yêu từng nhịp đục đẽo thả hồn vào đá, yêu luôn cả những thời khắc “tô son điểm phấn” cho sản phẩm. Không yêu sao được, khi nghề thấm vào máu, vào tim từ thuở nhỏ, trở thành nguồn thu nhập chính khi trưởng thành. Đằng sau giá trị kinh tế, họ muốn tìm kiếm sự an yên của làng nghề mấy mươi năm. Tôi muốn kể về câu chuyện của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Sĩ (ngụ ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

  • Tình người trong mùa dịch

    Tình người trong mùa dịch

    08-09-2021 05:51

    Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong tỉnh An Giang có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, làm nổi bật tinh thần đoàn kết, chung nhau góp sức đẩy lùi “giặc dịch” COVID-19.

  • Những ngày bám chốt!

    Những ngày bám chốt!

    06-09-2021 23:53

    Trong khi người dân chỉ cần “Ai ở đâu ở đó” để góp phần phòng, chống dịch, thì lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, cán bộ chuyên trách phải “căng mình” ngày đêm trên chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Mong mỏi lớn nhất của họ lúc này là người dân hãy đồng lòng, chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội để sớm đẩy lùi đại dịch.

  • An Giang quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam

    An Giang quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam

    06-09-2021 16:24

    An Giang có đường biên giới gần 100km giáp Campuchia, nguy cơ nhiễm bệnh từ các nguồn nhập cảnh biên giới trái phép và các tỉnh giáp ranh trong nội địa rất cao.

  • Mưu sinh theo con nước phù sa

    Mưu sinh theo con nước phù sa

    03-09-2021 05:45

    Cuối tháng 7 (âm lịch), dòng nước Mekong chuyển màu ngầu đục, báo hiệu mùa lũ sắp về. Thời điểm này, mấy năm trước,“ngư phủ” vào mùa khai thác cá, tôm theo con nước phù sa. Năm nay, con nước vẫn chộn rộn xuất hiện. Nhưng dịch bệnh COVID-19 làm mọi thứ đảo lộn, nghe nhớ quay quắt tháng ngày mưu sinh mùa lũ!

  • “Lá chắn thép” giữ gìn biên giới Tây Nam - Kỳ 4: Công an An Giang chung tay thực hiện an sinh xã hội

    “Lá chắn thép” giữ gìn biên giới Tây Nam - Kỳ 4: Công an An Giang chung tay thực hiện an sinh xã hội 

    01-09-2021 08:00

    Vấn đề an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, công tác này lại càng quan trọng. Công an An Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm sự lây lan của dịch COVID-19, đồng thời hướng đến đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ 6 tháng đầu năm 2021, Công an tỉnh đã tổ chức vận động cán bộ, chiến sĩ, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, vật chất, nhu yếu phẩm… với số tiền trên 16 tỷ đồng để hỗ trợ chia sẻ những khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhất là các gia đình trong khu cách ly, khu phong tỏa và người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước vững tin, kiên cường, sớm khống chế và dập tắt được đại dịch COVID-19.

  • “Lá chắn thép” giữ gìn biên giới Tây Nam - Kỳ 3: Công an An Giang vì dân phục vụ

    “Lá chắn thép” giữ gìn biên giới Tây Nam - Kỳ 3: Công an An Giang vì dân phục vụ 

    31-08-2021 08:00

    Thời gian qua, lực lượng Công an An Giang đã làm tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, xứng đáng là “lá chắn thép” giữ gìn biên giới Tây Nam, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

  • “Lá chắn thép” giữ gìn biên giới Tây Nam - Kỳ 2: “Lũy thép” trên tuyến biên giới

    “Lá chắn thép” giữ gìn biên giới Tây Nam - Kỳ 2: “Lũy thép” trên tuyến biên giới 

    30-08-2021 08:00

    Để thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh, cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh liên tục tăng cường lực lượng, phương tiện, vật chất, thành lập 211 chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", cán bộ, chiến sĩ vượt qua nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm cao, đảm bảo ứng trực 24/24, siết chặt biên giới dựng lên "luỹ thép" vững vàng nơi tuyến đầu biên giới, không để sót lọt bất kỳ đối tượng nào xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm hoạt động, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan qua biên giới. Đồng thời, phát động “Mỗi người dân là một chiến sĩ” quyết tâm bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19 ở vùng biên giới Tây Nam.