Báo An Giang trao 16,8 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Khải

Báo An Giang trao 16,8 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Khải