An Giang: Nhiều giải pháp nâng cao chỉ số công nghiệp

25/02/2021 - 04:59

 - Với mục tiêu phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2020, năm 2021, ngành công thương An Giang sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời đưa ra những chính sách, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh.

A A

Duy trì tăng trưởng

Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại một số quốc gia đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo. Các DN, cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đã gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, thị trường tiêu thụ đang dần phục hồi và mở rộng, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh dần ổn định. Các ngành công nghiệp chế biến chủ đạo của tỉnh vẫn ổn định sản xuất, nhưng chịu ảnh hưởng chung về thị trường trong nước và thế giới. Các ngành mới tạo nên tốc độ tăng trưởng, như: may mặc, giày dép, điện mặt trời, thuốc bảo vệ thực vật… tăng trưởng khá.

Theo Sở Công thương, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2020 ước tăng 4,32% so năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 9,95%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,83%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 19,37%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,36%. Giá trị sản xuất năm 2020 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 35.824 tỷ đồng, tăng 4,86% so cùng kỳ. Cụ thể: ngành công nghiệp khai khoáng đạt 412 tỷ đồng, tăng 14,16%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 34.245 tỷ đồng, tăng 4,47%; ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá đạt 687 tỷ đồng, tăng 19,74%; ngành cung cấp nước, hoạt động thu gom và xử lý rác thải đạt 477 tỷ đồng, tăng 7%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2020 ước tăng 4,32% so năm trước

Riêng tháng 1-2021, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao so tháng trước (tăng 4,54%) và so cùng kỳ năm trước (tăng 23,42%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,02% so tháng trước và tăng 23,82% so tháng cùng kỳ; ngành khai khoáng bằng 97,94% so tháng trước, tăng 53,01% so tháng cùng kỳ; ngành sản xuất phân phối điện và nước đá tăng 18,65% so tháng trước và tăng 19,42% so tháng cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,85% so tháng trước, tăng 0,85% so cùng kỳ…

Nhiều giải pháp trọng tâm

Việc phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp vẫn còn chậm, chưa hình thành cụm công nghiệp chuyên ngành, cũng như chưa hình thành cụm công nghiệp do nhà nước đầu tư cho DN thuê lại...

Việc thu hút vốn đầu tư cho phát triển ngành công nghiệp chưa nhiều. Sản xuất công nghiệp phát triển nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là ngành công nghiệp chế biến; công nghiệp chế biến chưa làm tăng giá trị thương mại các mặt hàng nông, thủy sản... Ngoài ra, sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hợp tác kinh doanh với các DN sản xuất chính…

Do đó, thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5% so năm 2020, năm 2021, ngành công thương An Giang sẽ đẩy mạnh hỗ trợ phát triển cơ sở, DN công nghiệp, nhất là DN vừa và nhỏ thông qua hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại...

Bên cạnh đó, tăng cường rà soát các chính sách, quy định của tỉnh liên quan tới đầu tư phát triển; kiến nghị điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi cho DN đầu tư. Tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với các DN, để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, bảo đảm các dự án hoạt động hiệu quả…

Ngành công thương cũng tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ các DN trong đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị sản xuất, đổi mới mô hình quản lý để hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

ĐỨC TOÀN

 

  • Cung cấp Máy phát điện 250kva