An Giang sẵn sàng cho ngày hội lớn

22/09/2020 - 04:33

 - Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được rà soát, khẩn trương hoàn tất. Trước thềm đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã dành cho phóng viên Báo An Giang cuộc phỏng vấn về công tác chuẩn bị đại hội.

A A

Phóng viên (P.V): sau thành công của Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, xin đồng chí cho biết bài học kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI?

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân:

Để lãnh đạo Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh thành công, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, để kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo sát sao, bảo đảm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến hành an toàn, đúng tiến độ, trang trọng, nghiêm túc.

Qua quá trình triển khai công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rút ra những bài học kinh nghiệm đó là: việc triển khai quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy được tiến hành kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện có sự vận dụng phù hợp với các quy định và điều kiện thực tiễn. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, nắm chắc tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc kịp thời. Nếu có vi phạm quy định thì phải tiến hành xử lý kiên quyết, nghiêm minh. Công tác tuyên truyền đại hội được chú trọng, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân... Một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công cho đại hội đó là sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ từ quá trình chuẩn bị đến tổ chức đại hội.

P.V: công tác xây dựng văn kiện và nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân: công tác xây dựng văn kiện, nhân sự đại hội được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quy trình và yêu cầu đề ra. Đối với công tác xây dựng và hoàn chỉnh báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thảo luận nhiều lần. Đồng thời, xin ý kiến đóng góp của các bộ, ban, ngành Trung ương; các tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Báo cáo chính trị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra, đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân… để rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Công tác nhân sự được tiến hành theo phương châm “làm từng bước chặt chẽ; cụ thể, thận trọng; kỹ lưỡng; làm đến đâu chắc đến đó”; thực hiện quy trình 5 bước một cách nghiêm túc, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm. Bảo đảm đúng số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, kết hợp giữa tính kế thừa và đổi mới, phát triển đội ngũ cán bộ, kết hợp hài hòa giữa chuyên môn đào tạo với sở trường năng khiếu; giữa kinh nghiệm với chiều hướng phát triển. Tuy nhiên, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ; không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng.

P.V: ngày mai (23-9) bắt đầu diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị cũng như những công việc cần tập trung thực hiện để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp?

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân: thời gian qua, các tiểu ban phục vụ đại hội (văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ), các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, phần việc được giao. Nhìn chung, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu. Hiện, toàn bộ các nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đang được rà soát, tập trung cao độ, đặc biệt là đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đại hội diễn ra an toàn.

Song song đó, tiếp tục tăng cường đấu tranh phản bác, ngăn chặn những thông tin, quan điểm sai trái, xấu độc, xuyên tạc, hoạt động chống phá, kích động của các tổ chức phản động, thù địch; nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và tỉnh. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội nhằm tạo khí thế phấn khởi, để đại hội thực sự là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Tỉnh ủy, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ thành công tốt đẹp, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của địa phương.

P.V: xin cám ơn đồng chí!

THU THẢO (Thực hiện)