An Giang thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng qua địa bàn tỉnh Long An và TP. Hồ Chí Minh

29/05/2021 - 16:36

 - Ngày 29-5, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) An Giang Nguyễn Phú Tân ký Công văn số 131/TB-SGTVT thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng.

A A

Theo đó, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở GTVT An Giang tạm thời thông báo: tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách vận tải công cộng đi qua địa bàn tỉnh Long An và TP. Hồ Chí Minh (xe khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi) từ 00 giờ, ngày 30-5-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Sở GTVT An Giang đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng như trên.

Giao Thanh tra Sở GTVT phối hợp lực lượng chức năng tăng cường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở.

HẠNH CHÂU